Concurs de angajare director – 26-11-2020

ANUNT

Privind organizarea evaluarii/selectiei/ desemnarii candidatului pentru functia de director la Societatea Lucrari Drumuri si Poduri REISER SA Barlad

               Consiliul de Administratie al Soc. LDP REISER SA Barlad numit prin HCL nr 129 din 27.04.2017 anunta organizarea selectiei, evaluarii, desemnarii directorului societatii, in conformitate cu prevederile OUG NR 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare dupa cum urmeaza.

I.  Conditii generale si specific

I.1. Conditii generale

                – cetatenie romana,

–  stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza de documente medicale,

– nu a fost destituit din functie publica sau  nu i-a incetat contractual individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 5 ani,

– nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definite prinlege,

Sa nu intre sub incidenta prevederilor art 6/OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare.

I.2. Conditii specifice

               – studiisuperioare tehnice, economice, sau juridice de lunga durata absolvite cu examen de licenta.

                – Permis de conducere -categoria B,

– Cunoasterea legislatiei in domeniu;

– Cunostinte avansate de utilizare PC-Microsoft Word, Excel ;

– Capacitate sporita de concentrare,de analiza si sinteza, abilitati de comunicare cu colegii si cu celalalte birouri, capacitate de lucru in echipa, loialitate, conduita profesionala, adaptabilitate, flexibilitate, atentie sporita pentru detalii, capacitati bune de organizare si prioritizare a sarcinilor, implicaresi spirit de initiativa.

II. Criterii de selectie

 • capacitate decizionala,
 • abilitati manageriale,
 • repartizarea sarcinilor si controlul rezultatelor,
 • indeplinirea conditiilor generale si specifice,
 • abilitati si cunostinte impuse de functie,
 • capacitate de analiza si sinteza,
 • capacitate de a actiona si rezolva situatii de criza,
 • abilitati de comunicare,
 • initiative.

III. Documentenecesarepentrudepunereacandidaturii

 • CV in format Europass
 • Copii dupa actele de studii certificate (conform cu originalul)
 • Copii act identitate,
 • Copie carte de munca, documente doveditoare,
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie,
 • Cazier judiciar in termen de valabilitate,
 • Declaratie pe propria raspundere prin care candidatul va confirma ca nu a fost initiata si nici nu se afla in desfasurare vreo procedura de natura penala impotriva sa sau de orice natura,
 • Declaratie care sa confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale in scopul procedurii de recrutare si selectie,
 • Declaratie pe propria raspundere ca nu a fost colaborator al securitatii.

IV. Etapele de desfasurare a selectiei

                26 noiembrie 2020 – publicare anunt

               6-7 ianuarie 2021 – depunerea dosarelor de candidatura, in plic sigilat la secretariatul societatii,

               8 ianuarie 2021 ora 14.00 -analiza dosarelor si comunicarea rezultatelor selectiei la sediul si pe site-ul societatii,

               8 ianuarie 2021 ora16.00 – primirea contestatiilor,

               11 ianuarie 2021ora 12.00-analiza contestatiilor si raspuns petenti,

               12 ianuarie 2021 incepand cu ora 9.00 interviul,

               12 ianuarieora 12.00 anuntarea rezultatelor la sediul si pe site-ul societatii

                12ianuarie 2021ora 14.00 primireacontestatiilor,

                12 ianuarie 2021 ora 16 solutionarecontestatiisipublicarearezultatelorfinale la sediulsipe site-ulsocietatii.

1. Selectia dosarelor de inscriere este proba eliminatorie,

2. Interviul candidatilor selectati la prima etapa, se va face pe baza urmatoare ibibliografii:

                –  ConstitutiaRomaniei,

               – Hotararea Consiliului Local de infiintare Societate LDP REISER SA Barlad,

               – Statut Societate LDP REISER SA Barlad,

               – Legea 31/1990 – privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare,

               – Ordonanta de Urgentaa Guvernuluinr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilo rpublice cu modificarile si completarile ulterioare,

               – Ordonanta guvernului nr 43/1997 privind regimul drumurilor cu modificarile si completarile ulterioare,

               – Legea nr 10/18.01.1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare,

               – Ordonanta de urgent nr 71/29.08.2002, privind organizarea si functionarea serviciilor publice  de administrare a domeniului public si privat de interes local cu modificarile si completarile ulterioare,

               – Legea  98/2006 privind achizitiile publice,

               – HG 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

REGLEMENTARI TEHNICE PENTRU DOMENIUL RUTIER

 • SR 4032/1-2001 – Lucrari drumuri. Terminologie,
 • AND 605-2018– Normativ privind mixture asfaltice executate la cald,
 • Conditii tehnice de proiectare, preparare s ipunere in opera a mixturilor asfaltice.
 • AND 589-2004 Caiete de sarcini commune lucrarilor de drum
 • SR EN 1848 – 3 – 2011 Semnalizare rutiera, indicatoare si mijloace  de semnalizare rutiera
 • SR EN 13108:1:2006;  SR EN 13108:1:2006/AC:2008 – MIxturi asfaltice – Partea 1 : Betoane asfaltice – Lucrari de drumuri si alte zone de trafic
 • STAS 863-85 Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de proiectare.
 • STAS 1709 – 2 90 Actiunea fenomenului de inghet dezghet la lucrari de drumuri. Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet dezghet. Prescriptiitehnice,
 • STAS 2914 – 84 Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate.

Persoana de contact: Bozianu Mihai – secretar Consiliul de Administratie, telefon 0721300460

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.