Concurs de angajare membru CA – 26.11.2020

ANUNT

Privind organizarea evaluarii/selectiei/ desemnarii candidatului pentru postul vacant din Consiliul de Administratie al Soc. LDP REISER SA Barlad

               Consiliul de Administratie al Soc. LDP REISER SA Barlad, prin comisia de selectie/evaluare/desemnare formata din Comitetul de nominalizare si remunerare, desemnat prin Hot CA nr 41/16.11.2020 anunta organizarea selectiei, evaluarii, desemnarii candidatului pentru Consiliul de Administratie al Soc. LDP REISER SA Barlad, in conformitate cu prevederile art 29 din OUG NR 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare dupa cum urmeaza.

I.  Conditii generale si specific

I.1. Conditii generale

                – cetatenie romana,

–  stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza de documente medicale,

– nu a fost destituit din functie publica sau  nu i-a incetat contractual individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 5 ani,

– nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege,

– sa nu intre sub incidenta prevederilor art 6/OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare,

– sa nu faca parte din maimult de 3 consilii de administratie ale Intreprinderilor publice, conform art 33 din OUG 109/2011 cu modificarile s icompletarile ulterioare.

I.2. Conditiispecifice

               – studii superioare tehnice, economice, sau juridice de lunga durata absolvite cu examen de licenta.

               – experienta in activitatea de administrare/management a unor Societati Comerciale profitabile sau a unor Regii Autonome

– Cunoasterea legislatiei in domeniu;

II. Criterii de selectie

 • Indeplinirea conditiilor generale si specifice,
 • capacitate de analiza si sinteza,
 • capacitate de luare a deciziilor
 • orientare catre rezultate,
 • abilitati de comunicare.

III. Documentenecesarepentrudepunereacandidaturii

 • CV in format Europass
 • Copii acte de studii certificate (conform cu originalul)
 • Copii act identitate,
 • Copie dupa cartea de munca, documente doveditoare,
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie,
 • Cazier judiciar in termen de valabilitate,
 • Declaratie pe propria raspundere prin care candidatul va confirma ca nu a fost initiata si nici nu se afla in desfasurare vreo procedura de natura penala impotriva sa sau de orice natura,
 • Declaratie care sa confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale in scopul procedurii de recrutare si selectie,
 • Declaratie pe propria raspundere ca nu a fost colaborator al securitatii.

IV. Etapele de desfasurare a selectiei

1. Selectia dosarelor de inscriere – proba eliminatorie,

2. Interviul candidatilor selectati la prima etapa, se va face pe baza urmatoarei bibliografii:

               –  Constitutia Romaniei,

               – Hotararea Consiliului Local de infiintare Societate LDP REISER SA Barlad,

               – Statut Societate LDP REISER SA Barlad,

               – Legea 31/1990 – privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare,

               – Ordonanta de Urgentaa Guvernuluinr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilo rpublice cu modificarile si completarile ulterioare,

               – Legea administratiei publice locale nr 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare,

V. CalendarulConcursului

               – 26.11.2020 – publicarea anuntului

               – 28.12.2020 – termen limita de depunere a dosarelor

               – 29.12.2020 – ora9.00  -publicarea rezultatelor selectiei,

               – 29.12.2020 – ora 12.00 – primirea contestatiilor,

               – 29.12.2020 –ora 16.00 – analiza contestatiilor si publicarea rezultatelor

                – 30.12.2020 – ora 9.00 – interviu

               – 30.12.2020 – ora 12.00 -Primirea contestatiilor

               – 30.12.2020 – ora 16.00 -desemnarea candidatului si publicarea rezultatului final.

Persoana de contact: Bozianu Mihai – secretar Consiliul de Administratie, telefon 0721300460.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.