Anunt privind organizarea evaluarii/selectiei/ desemnarii candidatului pentru functia de director  la Societatea de  Lucrări  Drumuri și Poduri Reiser  S.A. Barlad

Anunt privind organizarea evaluarii/selectiei/ desemnarii candidatului pentru functia de director  la Societatea de  Lucrări  Drumuri și Poduri Reiser  S.A. Barlad

Consiliul de Administratie al Soc. LDP REISER SA Barlad numit prin HCL nr 81 din 14.03.2022, prin comitetul de nominalizare si remunerare  , anunta organizarea selectiei, evaluarii, desemnarii directorului  societatii, in conformitate cu prevederile OUG  nr. 109/2011 ,  art.  35 , privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare dupa cum urmeaza :

I.  Conditii generale si specifice

I.1. Conditii generale

– cetatenie romana,

–  stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza de documente medicale,

– nu a fost destituit dintr­-o  functie publica sau  nu i-a incetat contractual individual de munca pentru    motive disciplinare in ultimii 5 ani 

I.2. Conditii specifice

 – Studii superioare tehnice, economice sau juridice de lunga durata absolvite cu examen de licenta.

 – Experiență relevantă în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice , autorități publice , societăți comerciale din sectorul privat sau experiență relevantă în consultanță  în management . O experienta de minim 5 ani in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice sau societati comerciale reprezinta un avantaj .

– Cunoasterea legislatiei in domeniul de activitate a societatii ;

– Cunostinte avansate de utilizare a calculatorului :  Windows , Microsoft Word, Excel , internet ;

– Capacitate sporita de concentrare,de analiza si sinteza, abilitati de comunicare cu colegii si cu celalalte birouri, capacitate de lucru in echipa, loialitate, conduita profesionala, adaptabilitate, flexibilitate, atentie sporita pentru detalii, capacitati bune de organizare si prioritizare a sarcinilor, implicare si spirit de initiativa.

– Nu au fost condamnați  definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiuni de fals, infracțiuni contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului , nu au fost colaboratori ai securităţii şi nu au făcut poliţie politică, așa cum e definită prin lege.

II. Criterii de selectie

Selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții , nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății .

 • capacitate decizionala,
 • repartizarea sarcinilor si controlul rezultatelor,
 • indeplinirea conditiilor generale si specifice,
 • abilitati manageriale si cunostinte impuse de functie,
 • capacitate de analiza si sinteza,
 • capacitate de a actiona si rezolva situatii de criza,
 • abilitati de comunicare , initiativa .

III. Documente necesare pentru depunerea candidaturii

 • CV in format Europass
 • Cerere de înscriere conform model nr.1 ( model la finalul anuntului )
 • Copii dupa actele de studii certificate (conform cu originalul)
 • Copie act identitate
 • Copie carte de munca, documente doveditoare
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie
 • Cazier judiciar in termen de valabilitate
 • Declaratie care sa confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale in scopul procedurii de recrutare si selectie , conform model nr.2 ( model la finalul anuntului )
 • Declaratie pe propria raspundere privind respectarea condițiilor din Legea 129/2019 , Legea 31/1990 , OUG 109/2011 si Legea 187/1999 , conform model nr. 3 ( model la finalul anuntului )

IV. Etapele de desfasurare a selectiei

21.05.2024– publicare anunt

21.06.2024  – ora 10 , termen limita de depunere a dosarelor de candidatura  , in plic sigilat la secretariatul societătii ,

25.06.2024 – ora 12 analiza dosarelor si comunicarea rezultatelor selectiei la sediu si pe site-ul societatii,

26.06.2024  ora 12 termen limita de depunere contestatii la secretariatul societatii

28.06.2024  ora 12 anuntare rezultate contestatii si publicare rezultate lista lunga la sediul societății si pe site

03.07.2024  ora 12  interviu candidati selectati in lista lunga

05.07.2024  ora 15 anuntarea rezultatelor dupa interviu  la sediul societatii si pe site-ul societatii

06.07.2024 ora  12 termen limita de depunere contestatii

08.07.2024 ora 15 anuntare rezultate contestatii si anuntare rezultate finale la sediul societatii si pe site

 Dosarul complet se va depune la secretariatul societății până la data de 21.06.2024 ora 10  în dosar plic inchis , unde va primi un număr de înregistrare la data și ora depunerii. Dosarul va avea menționat textul “Candidatura pentru funcția de Director  al SLDP Reiser  S.A. Bârlad ,,  precum și numele, prenumele , domiciliul candidatului și numărul de telefon de contact .

1. Selectia dosarelor de inscriere este proba eliminatorie,

2. Interviul candidatilor selectati la prima etapa, se va face pe baza  bibliografiei  : Legea 31/1990 – privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare,sectiunea despre societatile comerciale pe acțiuni , Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare , Statutul SLDP Reiser SA Bârlad .

  Persoana de contact:  Starodub Constantin  ,  telefon 0722 233 490

Modele Cereri, Declaratii, Consimtamant… pentru ocuparea postului de director al SLDP Reiser SA Bârlad

Anunt in format PDF pentru ocuparea postului de director al SLDP Reiser SA Bârlad

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.