Concurs Director (publicat pe 13.09.2020)

ANUNT

Privind organizarea evaluarii/selectiei/ desemnarii candidatului pentru functia de director la Societatea Lucrari Drumuri si Poduri REISER SA Barlad

                Consiliul de Administratie al Soc. LDP REISER SA Barlad numit prin HCL nr 129 din 27.04.2017 anunta organizarea selectiei, evaluarii, desemnarii directorului societatii, in conformitate cu prevederile OUG NR 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare dupa cum urmeaza.

I.  Conditii generale si specific

I.1. Conditii generale

                – cetatenie romana,

–  stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza de documente medicale,

– nu a fost destituit din functie publica sau  nu i-a incetat contractual individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 5 ani,

– nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definite prin lege,

Sa nu intre sub incidenta prevederilor art 6/OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare.

I.2. Conditii specifice

                – studii superioare tehnice, economice, sau juridice de lunga durata absolvite cu examen de licenta.

                – cunoasterea limbii engleze – mediu (scris, vorbit).

                – sa nu aiba relatii conflictuale sau de natura procesuala cu Societatea LDP REISER SA Barlad,  

                – Permis de conducere -categoria B,

 – Cunoasterea legislatiei in domeniu;

– Cunostinte avansate de utilizare PC-Microsoft Word,Excel ;

– Capacitate sporita de concentrare ,de analiza si sinteza ,abilitati de comunicare cu colegii si cu celalalte birouri, capacitate de lucru in echipa, loialitate, conduita profesionala, adaptabilitate, flexibilitate, atentie sporita pentru detalii, capacitati bune de organizare si prioritizare a sarcinilor, implicare si spirit de initiativa.

II. Criterii de selectie

 • capacitate decizionala,
 • abilitati manageriale,
 • repartizarea sarcinilor si controlul rezultatelor,
 • indeplinirea conditiilor generale si specifice,
 • abilitati si cunostinte impuse de functie,
 • capacitate de analiza si sinteza,
 • capacitate de a actiona si rezolva situatii de criza,
 • abilitati de comunicare,
 • initiative.

III. Documente necesare pentru depunerea candidaturii

 • CV in format Europass
 • Copii dupa actele de studii certificate (conform cu originalul)
 • Copii act identitate,
 • Copie carte de munca, documente doveditoare,
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medical de familie,
 • Cazier judiciar in termen de valabilitate,
 • Declaratie pe propria raspundere prin care candidatul va confirma ca nu a fost initiata si nici nu se afla in desfasurare vreo procedura de natura penala impotriva sa sau de orice natura,
 • Declaratie care sa confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale in scopul procedurii de recrutare si selectie,
 • Declaratie  pe propria raspundere ca nu a fost colaborator al securitatii.

IV. Etapele de desfasurare a selectiei

                12-15 noiembrie depunerea dosarelor de candidatura, in plic sigilat la secretariatul societatii,

                16 noiembrie analiza dosarelor si comunicarea rezultatelor selectiei la sediul si pe site-ul societatii,

                19 noiembrie ora 8.00-11.00 primirea contestatiilor,

                19 noiembrie ora 12.00-15.00 analiza contestatiilor si raspuns petenti,

                20 noiembrie incepand cu ora 9.00 interviul,

                21 noiembrie ora 11.00 anuntarea rezultatelor la sediul si pe site-ul societatii

                21 noiembrie ora 12.00-14.00 primirea contestatiilor,

                22 noiembrie anuntarea rezultatelor finale la sediul si pe site-ul societatii.

1. Selectia dosarelor de inscriere – proba eliminatorie,

2. Interviul candidatilor selectati la prima etapa, se va face pe baza urmatoarei bibliografii:

                –  Constitutia Romaniei,

                – Hotararea Consiliului Local de infiintare Societate LDP REISER SA Barlad,

                – Statut Societate LDP REISER SA Barlad,

                – Legea 31/1990 – privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare,

                – Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare,

                – Ordonanta guvernului nr 43/1997 privind regimul drumurilor cu modificarile si completarile ulterioare,

                – Legea nr 10/18.01.1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare,

                – Ordonanta de urgent nr 71/29.08.2002, privind organizarea si functionarea serviciilor publice  de administrare a domeniului public si privat de interes local cu modificarile si completarile ulterioare,

                – Legea  98/2006 privind achizitiile publice,

                – HG 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

REGLEMENTARI TEHNICE PENTRU DOMENIUL RUTIER

 • SR 4032/1-2001 – Lucrari drumuri. Terminologie,
 • AND 605-2018 – Normativ privind mixture asfaltice executate la cald,
 • Conditii tehnice de proiectare, preparare si punere in opera a mixturilor asfaltice.
 • AND 589-2004 Caiete de sarcini commune lucrarilor de drum
 • SR EN 1848 – 3 – 2011 Semnalizare rutiera, indicatoare si mijloace  de semnalizare rutiera
 • SR EN 13108:1:2006;  SR EN 13108:1:2006/AC:2008 – MIxturi asfaltice – Partea 1 : Betoane asfaltice – Lucrari de drumuri si alte zone de trafic
 • STAS 863-85 Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de proiectare.
 • STAS 1709 – 2 90 Actiunea fenomenului de inghet dezghet la lucrari de drumuri. Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet dezghet. Prescriptii tehnice,
 • STAS 2914 – 84 Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate.

Persoana de contact: Chelaru Geanina – Sef serviciu Resurse Umane, telefon 0728934130

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.