Servicii Drumuri si Poduri

LDP REISER SA vă oferă următoarele servicii de Drumuri si Poduri :

 • reabilitarea și modernizarea drumurilor, podurilor, pasajelor și traversărilor subterane și supraterane;
 • execuția și repararea îmbrăcăminților din pavaje de piatră brută și bolovani de râu;
 • execuția fundațiilor din piatră spartă și balast;
 • turnarea prin așternere mecanică și manuală a covoarelor asfaltice subțiri din mortar bituminos și betoane bituminoase preparate la cald;
 • execuția lucrărilor de realizare și întreținere a trotuarelor (asfalt, beton, pavele, borduri);
 • execuția lucrărilor de realizare și întreținere a trotuarelor (asfalt, beton, pavele, borduri);
 • amenajarea, intretinerea si exploatarea locurilor de parcare si a platformelor, in conditiile stabilite prin planurile de urbanism si studiile de circulatie;
 •  executarea straturilor bituminoase cilindrate din mixturi asfaltice;
 • executarea imbracamintilor din beton rutier (sisteme rutiere rigide);
 • amenajarea si intretinerea santurilor, rigolelor si a canalelor de scurgere a apelor pluviale;
 •  amenajarea si intretinerea terenurilor de sport;